Sommerhygge i solen.jpg
 
Færgen lægger snart til.jpg
 
Vikingeskib anløber.jpg
 
 

Bjørnø er en stærkt kuperet ø - med sin egen charme

Bjørnø er 1,5 kvadratkilometer. Der bor 32 beboere fordelt på 22 husstande hvoraf de 8 er sommerhuse. Bjørnø er en høj kuperet moræneø.

Der sejler dagligt færge fra Faaborg - i sommerperioden op til 10 afgange og i vinterhalvåret op til 3. Anløbsbroen er på nordøstkysten, mod på Faaborg.

Bjørnø er en stærkt kuperet ø med en egen charme. Byen ligger midt på øen og husene er koncentreret langs to gader. Der er værelses- og lokaleudlejning, primitiv lejrplads og gode muligheder for badning og fiskeri. Sydvestkysten er interessant for dem der kan lide geologi.

Bjørnøs højeste punkt er Højbjerg på 24 meter. Bakkerne præger landskabet sammen med langsgående stengærder. Mod øst flader øen ud i et rev med et par småholme. Mod nordvest er en lille strandeng. Midt på øen, ved sydvestkysten, ligger en tørvemosen med lidt bevoksning nord for mosen.

Læs mere på Bjørnø's hjemmeside.